Krátka správa č. 6/2023

Zoznam vzdelávacích aktivít a odborných podujatí v roku 2023
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.02.2023

Vážený člen KGK,

krátkou správou 63/2022 sme Vás informovali o schválení nového dokumentu „Sústavné vzdelávanie člena KGK“ https://kgk.sk/vzdelavanie-clenov-kgk/system-sustavneho-vzdelavania/

V súlade s čl. 21, ods. 5 Stanov KGK predstavenstvo KGK určilo ďalšie obdobie vzdelávania na r. 2023-2025 a kontrolu vzdelávania na január 2026. Stanovený je minimálny počet bodov 60, ktoré je potrebné za dané obdobie získať.

V prílohe aj na webe doplňujeme zoznam vzdelávacích aktivít a podujatí v r. 2023 a ich bodové hodnotenie, v súlade s čl. 21, ods. 4 Stanov KGK.