Krátka správa č. 5/2023

Webinár na tému „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“.
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 31.01.2023

Vážený člen KGK,

Komora geodetov a kartografov vás pozýva na webinár na tému „Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel“.

Prednášateľ: Ing. Michal Leitman, Katastrálny odbor ÚGKK SR

Dátum: 17. februára 2023, 10:00-12:00 hod.

KGK v spolupráci s KO ÚGKK SR opakovane pripravili webinár na danú tému z dôvodu veľkého záujmu medzi členmi KGK. S cieľom zabezpečiť kvalitný prenos obrazu a zvuku, bude prednáška vysielaná z priestorov ÚGKK SR.

Nakoľko je kapacita online webináru obmedzená licenčnými právami ÚGKK SR na 290 účastníkov, je potrebné sa na webinár vopred registrovať. Po naplnení kapacity nebude umožnená registrácia ďalším záujemcom.

Registrácia je spustená na adrese https://forms.gle/cSk5ZacBfShucjcj9

Na prístup na online pripojenie bude potrebné použiť údaje zhodné s údajmi uvedenými v registračnom formulári.

Vzhľadom na tieto obmedzenia žiadame členov KGK, ktorí sa už na prednáške zúčastnili v minulosti, či už na regionálnych stretnutiach alebo formou online, aby sa na túto prednášku opakovane neregistrovali a vytvorili tak priestor tým, ktorí prednášku ešte neabsolvovali. Sekretariát KGK bude kontrolovať opakované účasti na prednáške a v evidencii vzdelávania pridelí členovi KGK body za účasť na prednáške iba jedenkrát.