Krátka správa č. 48/2023

Aktivity v kartografii
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.11.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe Vám posielame program seminára AKTIVITY V KARTOGRAFII venované Jánovi Pravdovi 2023, ktorý sa uskutoční 24.11.2023 na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Podujatie organizujú Stavebná fakulta STU v Bratislave, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Cieľom seminára je poskytnúť priestor odborníkom z viacerých vedných disciplín prezentovať svoje kartografické diela a súčasne diskutovať o aktuálnych otázkach týkajúcich sa kartografie a príbuzných disciplín.

Registrácia do 19.11.2023: https://www.svf.stuba.sk/kggi/aktivity-v-kartografii-2023.html?page_id=9585