Krátka správa č. 46/2023

Smernica na vyhotovovanie geometrického plánu
autor: Ing. Anna Holá, predsedníčka Komisie pre KN a PÚ, 27.10.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe Vám zasielame návrh znenia textu Smernice na vyhotovovanie geometrického plánu.
Pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam smernice formou pozmeňujúcich návrhov adresne ku konkrétnym ustanoveniam  pošlite na adresu smernica.kgk@gmail.com  do 6.11.2023.