Krátka správa č. 38/2023

Pozvánka na 30. SGD
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.09.2023

Vážený člen KGK,

dovoľujeme si Vás pozvať na jubilejné 30. slovenské geodetické dni.

Pripravujeme ich v zaužívanej forme, prezenčnej dvojdňovej konferencie, s výstavou geodetickej techniky a so spoločenským večerom.

Uskutočnia sa v termíne 25.- 26.10.2023, t. j. streda a štvrtok.

Miesto konania Holiday Inn Žilina.

Vyplnenú prihlášku doručte do kancelárie komory do 20.10.2023.

Web: https://kgk.sk/aktualne-podujatia/30-slovenske-geodeticke-dni/

V rámci odborného programu odznejú informácie o aktivitách KGK a ÚGKK SR. Aktuálne témy rezortu sú venované pripravovanej smernici na tvorbu GP a zavádzaniu nového výškového systému Slovenska. Zástupcovia TU KE prinesú informáciu o procese digitálnej transformácie v oblasti územného plánovania a výstavby.

Už tradične odznejú informácie o nových technológiách a ich uplatňovaniu v praxi.

Druhý deň konferencie bude venovaný aktuálnej téme pozemkových úprav a téme využívania historických máp v súčasnosti.

Vystavovatelia budú poskytovať informácie o svojich produktov a službách v priľahlých priestoroch hotela.

Srdečne Vás pozývame na jubilejné 30. SGD v  mene organizačného výboru a odborných garantov.