Krátka správa č. 37/2023

Konferencia IPG2023 – doplňujúce informácie
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.08.2023

Vážený člen KGK,

v nadväznosti na odoslanú informáciu KS č. 29/2023 o usporiadaní konferencie IPG2023 s tematickým zameraním QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?, ktorá sa uskutoční 13.9.2023, Vám v prílohe posielame pozvánku.

Na webe konferencie je možná registrácia cez Konferenčný systém.

Termín úhrady účastníckeho poplatku 60,- Eur je do 8.9.2023.

Web konferencie:

https://www.svf.stuba.sk/kgde/ipg2023.html?page_id=5025

Adresa organizačného výboru:

Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Email: peter.kyrinovic@stuba.sk