Krátka správa č. 36/2023

Vyhlásenie VO – Prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.08.2023

Vážený člen KGK,

preposielame Vám informáciu o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EU a o spustení zákazky aj v systéme ERANET – Prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej – transformovanej na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú so súčasným spracovaním technických podkladov na opravu chyby (2023)

Linka na verejný profil v systéme ERANET: https://skgeodesy.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/247