Krátka správa č. 35/2023

Národný projekt pre program Slovensko 2023 – 2027 – asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 04.08.2023

Vážený člen KGK,

na KGK sa obrátili Úrad vlády SR (ÚVSR) a Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚVSRK) vo veci pripravovaného národného projektu pre program Slovensko 2023 – 2027, ktorý zastrešuje ÚVSR spolu s ÚVSRK a ktorého predmetom bude komplexná asistencia pri usporiadaní právnych vzťahov k pozemkom pod osídleniami.

Pri realizácii projektu by radi využili služby cca 20 geodetov formou zamestnaneckého pomeru (plný alebo čiastkový úväzok). V prílohe nám poslali informácie pre žiadateľa APVP, kde je jednoduchou formou definovaný zámer projektu, ako aj podmienky pre zamestnanie geodetov v rámci projektu. Pre upresnenie požadovaného výkonu práce geodetov na projekte je v prílohe definovaná stručná náplň práce.

Do projektu sa môžu, resp. budú zapájať obce z Atlasu MRK 2019, ktorých je viac ako 800, pričom väčšia časť obcí s nevysporiadanými pozemkami pod osídleniami sa nachádza prevažne na východnom, južnom, strednom a severnom Slovensku. Začiatok projektu je plánovaný na mesiac október 2023.

V prípade záujmu o túto prácu kontaktujte priamo projektovú manažérku p. Ivetu Kurinovú, +421 2 209 253 83, Iveta.kurinova@vlada.gov.sk .

Informáciu môžete posunúť aj geodetom, ktorí nie sú členmi KGK.