Krátka správa č. 33/2023

Nový cenník pre geodetické a kartografické práce

autor: Ing. Peter Repáň, 02.08.2023

Vážený člen KGK,

preposielame Vám informáciu o zaradení nášho sadzobníka do cenníkov/databázy CENEKON.

https://www.kros.sk/blog/novy-cennik-geodeticke-a-kartograficke-prace/

Citujem:

Nový cenník pre geodetické a kartografické práce

V spolupráci s Komorou geodetov a kartografov sme pre vás pripravili úplne nový cenník 960 Geodetické a kartografické práce. Obsahuje devätnásť častí, ako napríklad určovania parametrov geodetických bodov, tvorba geometrických plánov a podkladov pre narábanie s nehnuteľnosťami, vytyčovanie stavebných objektov, meranie podzemných a nadzemných vedení, meranie potrubných rozvodov a ďalšie. Cenníkové položky spolu s úvodom cenníka poskytujú podklady pre orientačné ocenenie geodetických a kartografických prác.