Krátka správa č. 32/2023

Nová evidencia sústavného vzdelávania AGaK

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 25.07.2023

Vážený člen KGK,

v decembri 2022 skončilo trojročné obdobie vzdelávania, ktoré kancelária komory vyhodnotila a zároveň výsledky hodnotenia sprístupnila členom v zóne pre členov web stránky komory.

Od roku 2023 začína plynúť nový cyklus sústavného vzdelávania 2023 – 2025 a v tejto súvislosti sme riešili jeho technickú evidenciu, ktorá zjednodušuje proces evidovania odborných aktivít a súčasne jeho zdieľanie na webovej stránke komory.

Technické riešenie je pripravené a kancelária komory začala doplňovať odborné akcie v tomto roku.

Informácie o vzdelávaní budú evidované pre každého člena individuálne po prihlásení sa na webovú stránku.

Z tohto dôvodu je nutná Vaša registrácia na web (ak ste už zaregistrovaný, nová registrácia nie je potrebná).

K svojmu účtu na webe sa dostanete tak, že po prihlásení sa na web kliknete vpravo hore na „Váš účet“. Na obrazovke budú Vaše údaje o získaných kreditoch a zoznam absolvovaných aktivít.

Ak ste svoju registráciu už zrealizovali a zaslali ste dokumenty k absolvovaniu individuálnych aktivít za rok 2023, tieto sú na webe evidované.

Vzhľadom k tomu, že veľa členov ešte nemá registráciu na web, väčšie akcie, napr. VZ a semináre pre AGaK budeme v kancelárii doplňovať po stanovenom termíne na Vašu registráciu.

Termín registrácie je do 7.8.2023.

Vaše údaje o vzdelávaní budú prístupné už len pod Vašim kontom.

Veríme, že technické spracovanie je prehľadné, k dispozícii kedykoľvek a bude Vám vyhovovať.

Ďakujeme za spoluprácu.