Krátka správa č. 3/2023

Zaradenie Sadzobníka pre navrhovanie geodetických a kartografických prác do databázy CENEKON/CENKROS 4
autor: Ing. Peter Repáň, 25.01.2023

Od začiatku roka 2023 je do databázy cien stavebných prác a materiálov CENEKON/CENKROS 4 zaradený aj Sadzobník pre navrhovanie geodetických a kartografických prác s uvedením maximálnych cien. Informujte prosím aj Vašich partnerov a zákazníkov, rozpočtárov, stavebné firmy, investorov, ako aj mestá a obce, že je možné použiť tento programový systém na kalkulácie cien týchto prác. Nasledujú informácie o produktoch spoločnosti KROS, a.s., v ktorých sa tento sadzobník nachádza:

Online cenníková databáza

Pomocou tejto webovej aplikácie máte kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia (počítač, mobil, tablet) dostupné ceny stavebných prác a materiálov od spoločnosti CENEKON a.s. Na jednom mieste nájdete viac ako 90 000 prác a 110 000 materiálov.

Novinkou sú aj Materiály výrobcov a predajcov (cca 700 000 položiek), ktoré sú pravidelne aktualizované samotnými výrobcami/predajcami stavebných materiálov ako aj Sadzobník na pre navrhovanie geodetických a kartografických prác.

V ponuke máme 2 varianty:

  • Komplet – obsahuje kompletnú databázu stavebno-montážnych prác vrátane profesií;
  • Profesista – obsahuje sadu cenníkov prác pre konkrétnu profesiu (Vodár-kurenár, Elektrikár, Klampiar-pokrývač alebo Zemné práce, záhradník).

Viac informácií o aplikácii nájdete na https://www.kros.sk/cennikova-databaza/.

Program CENKROS 4

Desktopový program inštalovaný v prostredí Windows, určený na tvorbu stavebných rozpočtov a oceňovanie zadaní. Jeho súčasťou je aj cenníková databáza CENEKON.

Program je vhodný pre:

  • Rozpočtárov na tvorbu orientačných rozpočtov;
  • Stavebné firmy na kalkuláciu vlastných nákladov a zisku na realizáciu stavby, prípravu cenových ponúk a evidenciu priebehu realizácie stavby;
  • Investorov/Mestá a obce na prípravu výberových konaní a výber vhodného uchádzača na realizáciu stavebného diela s následnou kontrolou dodržiavania zmluvného rozpočtu počas realizácie.

Viac informácií nájdete na https://www.kros.sk/cenkros/.