Krátka správa č. 29/2023

Konferencia IPG 2023
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 23.06.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe Vám posielame pozvánku na konferenciu IPG 2023, ktorá sa bude konať 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Tematické zameranie – QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?

Web konferencie:

https://www.svf.stuba.sk/kgde/ipg2023.html?page_id=5025

Adresa organizačného výboru:

Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava

Email: peter.kyrinovic@stuba.sk