Krátka správa č. 23/2024

Seminár „Smernica na vecné bremená“
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.05.2024

Vážený člen KGK,

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v spolupráci s katedrou Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizuje v Trnave dňa 20.6. 2024 seminár „Smernica na vecné bremená“.

Je súčasťou dlhodobého zámeru dohodnutého s ÚGKK SR, ktorý počíta s pravidelným každoročným vzdelávaní geodetov na úseku katastra nehnuteľností a určený je hlavne pre zamestnancov katastra.

Vložné: 40 €; členovia SSGK 30 €, zamestnanci katastrálnych odborov okresných úradov zadarmo.

Prihlásenie a úhradu vložného je potrebné vykonať najneskôr do 10. 06. 2024. Počet miest je limitovaný.

Registrácia: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (ssgk.sk)

Plánované je jeho zopakovanie v jesennom termíne v Košiciach.

Seminár je zaradený do sústavného vzdelávania členov KGK.