Krátka správa č. 22/2024

GeoKARTO 2024
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.05.2024

Vážený člen KGK,

preposielame Vám pozvánku na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2024, ktorá sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej Lesnej.
Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami. Nadväzuje na dlhoročnú tradíciu kartografických konferencií. Je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie. Poskytuje priestor rôznym odborníkom na prezentáciu svojich aktivít, ponúka možnosť prezentovať nové poznatky v uvedených vedeckých disciplínach a aplikačnej praxi, a tak prispieť k vzájomnej informovanosti odbornej verejnosti.

Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach:

https://slovakcarto.sk/geokarto2024/