Krátka správa č. 20/2024

Návrh záverečného účtu kapitoly 31 – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2023
autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 24.04.2024

Vážený člen KGK,

dávame vám do pozornosti, že na webovom sídle Úradu Vlády SR bol zverejnený materiál  “Návrh záverečného účtu kapitoly 31 – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2023”, ktorý bol zaradený do programu 28. schôdze Vlády SR, konanej dňa 17.4.2024.

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/29449/1