Krátka správa č. 14/2023

Pozvánka a materiál k rokovaniu na valné zhromaždenie
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.03.2023

Vážený člen KGK,

ako sme Vás už informovali krátkou správou 12/2023, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 31.3.2023 na Štrbskom Plese, v hoteli Toliar. Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.
Nakoľko je kapacita hotela stanovená na 200 účastníkov, po naplnení tohto počtu bude registrácia prezenčnej formy účasti zastavená.

Registrácia účastníkov (online aj prezenčná účasť) a všetky hlasovania na VZ budú prebiehať len cez online platformu. Je preto potrebné aby si zabezpečili online prístup aj účastníci, ktorí budú v sále (cez mobil, tablet alebo notebook). V sále bude zabezpečený zo strany hotela prístup na WiFi.

Prosíme Vás o potvrdenie e-mailovej adresy, na ktorú budú odoslané prihlasovacie údaje. V minulom roku bolo potrebné zo strany niektorých členov nahlásiť inú adresu, aká je evidovaná v komore.

Link do hlasovacej aplikácie na registráciu a  jednotlivé hlasovania vám bude zaslaný cca 1 deň pred konaním VZ, t. j. 30.3.2023.
Online prenos bude prebiehať cez ZOOM a link na prenos bude odoslaný cca 28.3.2023.

V zmysle rokovacieho poriadku valného zhromaždenia (3-týždne pred konaním zhromaždenia) Vám krátkou správou posielame zásielku k valnému zhromaždeniu.
Zásielkou Vám odosielame dokumenty, ktoré budú predmetom rokovania VZ: pozvánku, program valného zhromaždenia, vyhodnotenie rozpočtu KGK za rok 2022, návrh rozpočtu KGK pre rok 2023, nové dokumenty komory. K dokumentom komory môžete posielať svoje pripomienky na adresu kgk@kgk.sk  do 23.3.2023.

Výšku členského príspevku odsúhlasí valné zhromaždenie. Termín úhrady podľa stanov je 30.04.2023.

Oznámenie o Vašej účasti na VZ s požadovanými termínmi oznámte prostredníctvom formulára https://forms.gle/J47QFMoQW4HA5Yz7A

a) prezenčná účasť – do 20.03.2023, resp. do naplnenia kapacity hotela
b) online účasť – do 24.3.2023
c) zastupovanie iným členom KGK – splnomocnenie do 20.03.2023
d) neúčasť.

Prílohy:

Pozvánka (PDF, 50 KB)
Program (PDF, 91 KB)
Čerpanie rozpočtu 2022 (PDF, 183 KB)
Návrh rozpočtu 2023 (PDF, 162 KB)
Štatút Emeritného člena (PDF, 423 KB)
Štatút Dobrovoľného člena (PDF, 623 KB)
Sociálny fond solidarity (PDF, 169 KB)