Krátka správa č. 13/2023

Pozvánka na seminár Fotogrametrické skenovanie v geodézii
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.03.2023

Vážený člen komory,

pozývame Vás na seminár Fotogrametrické skenovanie v geodézii, ktorý organizuje SvF STU v Bratislave, Katedra geodézie, dňa 24.3.2023.
V prílohe posielame pozvánku a prikladáme link na registráciu: https://www.svf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9480

Organizačný výbor:
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Ing. Andrej Hideghéty

Pozvánka (PDF, 2 MB)