Krátka správa č. 12/2023

Splnomocnenie k hlasovaniu na hybridnom VZ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07. 03. 2023

Vážený člen KGK,

predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 31.3.2023 na Štrbskom Plese, v hoteli Toliar. Účasť na VZ je možná osobne aj cez online platformu, obidve formy účasti sú plne rovnocenné.

Registrácia účastníkov a všetky hlasovania na VZ budú prebiehať len cez online platformu. Je preto potrebné aby si zabezpečili online prístup aj účastníci, ktorí budú v sále (cez mobil, tablet alebo notebook). V sále bude zabezpečená možnosť bezplatného pripojenia sa na WiFi.

Link do hlasovacej aplikácie na registráciu a  jednotlivé hlasovania vám bude zaslaný cca 1 deň pred konaním VZ, t. j. 30.3.2023.
Online prenos bude prebiehať cez ZOOM a link na prenos bude odoslaný cca 27.3.2023.

Z dôvodu potreby nastavenia počtu mandátov pre jednotlivých účastníkov VZ Vás touto cestou žiadame o doručenie splnomocnenia/-í najneskôr do 20.3.2023 do kancelárie komory. Na splnomocnenia doručené po tomto termíne nebude možné z technických dôvodov prihliadať.  Členom KGK, ktorí sa nechajú zastupovať cez splnomocnenie, pretože sa nebudú môcť zúčastniť VZ, už nebude umožnená registrácia ani hlasovanie na VZ, aby nedošlo k dvojitému hlasovaniu.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie, či už osobne alebo v online priestore.

Splnomocnenie (DOC, 27 KB)