Krátka správa č. 1/2024

Forma bulletinu Slovenský geodet a kartograf
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.01.2024

Vážený člen komory,

Predstavenstvo KGK v minulom roku diskutovalo s orgánmi komory a redakčnou radou KGK formu bulletinu Slovenský geodet a kartograf do budúcnosti. Po vzájomnej dohode, ako aj na základe Vašich prezentovaných názorov na regionálnych stretnutiach v roku 2023, Vám posielame dotazníkový formulár na zistenie Vášho názoru na preferovanú formu nášho bulletinu do budúcna.

Link na dotazník: https://forms.gle/ooRXYKVbKzqjjBe49

V prípade zaškrtnutia tlačenej formy budeme Vašu odpoveď považovať za objednávku pre prvé číslo SGaK v roku 2024 a vytlačené bude len príslušné množstvo výtlačkov.

Elektronická forma bulletinu bude naďalej zverejňovaná na webe komory pre všetkých návštevníkov stránky.

Vaše odpovede očakávame do 15.02.2024.

Ďakujeme.