Krátka správa č. 1/2023

GaKO 1/2023
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.01.2023

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti nové číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor č. 1/2023.

https://egako.eu/cs/gako-1-2023/

Rozhodnutím predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR bol s účinnosťou od 1. 1. 2023 do funkcie zástupcu vedúceho redaktora odborného a vedeckého časopisu Geodetický a kartografický obzor vymenovaný Ing. Matúš Fojtl.