Krátka správa č. 46/2022

GaKO 10/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.10.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 10. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

https://egako.eu/cs/gako-10-2022/