Krátka správa č. 34/2022

GeoKARTO 2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.08.2022

Vážený člen KGK,

Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. usporiadajú medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2022 v dňoch  8. – 9. septembra 2022 v Bratislave.

 

Konferencia je so zameraním na aktuálne otázky a trendy teórie a praxe kartografie, geoinformatiky a geodézie.

 

Prihlásenie účastníkov a príspevkov bude prebiehať prostredníctvom on-line formulára na adrese:

https://fyzgis.fns.uniba.sk/geokarto2022