Krátka správa č. 31/2022

GaKO 7/2022
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.07.2022

Vážený člen KGK,

dávame Vám do pozornosti 7. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.

 

https://egako.eu/cs/gako-7-2022/