Krátka správa č. 26/2022

Spustenie novej webovej aplikácie AKO vo verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu)

Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.05.2022

 

Vážený člen KGK,

 krátkou správou Vás informujeme o spustení novej webovej aplikácie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR AKO vo verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu), ktorá ponúka informácie o zložení katastrálnych máp, ich kvalite, pôvode a presnosti. Jej súčasťou je nový balík OPEN DATA – vektorové katastrálne mapy s implementovanou funkcionalitou k sťahovaniu vektorových údajov katastra nehnuteľností – vektorových katastrálnych máp vo formáte GeoPackage (gpkg).

Tlačová správa:

 Úrad geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK SR) zverejnil ako OPEN DATA vektorové katastrálne mapy.

 Koncom apríla bola do prevádzky spustená nová verzia web aplikácie AKO vo verzii 3.0 (Atribúty katastrálneho operátu) a jej súčasťou je nový balík OPEN DÁT.

Aplikácia AKO vyhotovená len vo vlastnej réžií Výskumného ústavu geodézie a kartografie Bratislava pod vedením p. riaditeľa Ing. T. Kubasáka ponúka informácie o zložení katastálnych máp, ich kvalite, pôvode a presnosti.

Je určená primárne pre odbornú verejnosť, ktorá s mapovými údajmi a súvisiacim operátom katastra nehnuteľností pracuje.

S potešením oznamujeme, že sme zverejnili OPEN DATA vektorové katastrálne mapy v aplikácií AKO vo verzii 3.0 kde je  implementovaná funkcionalita k sťahovaniu vektorových údajov katastra nehnuteľností – vektorových katastrálnych máp vo formáte GeoPackage (gpkg).

Popis štruktúr dátového balíčka je priamo na stránke https://ako.vugk.sk/Structure. K dispozícii sú parcely registra C, parcely registra E s vybranými atribútmi a katastrálne územia.

Údaje je možné vygenerovať prostredníctvom aplikácie pre vybrané katastrálne územie.

Aplikácia po vytvorení balíčka odošle link na užívateľom zadanú emailovú adresu, z ktorého sa dajú údaje stiahnuť.

V súčasnosti sa údaje aktualizujú v trojmesačných intervaloch.

K tomuto riešeniu sme pristúpili z dôvodu rýchleho naplnenia požiadaviek odbornej verejnosti.

Systematické riešenie pre poskytovanie údajov bude zabezpečované prostredníctvom vývoja komplexnej platformy pre Open Data v rámci rozvoja ESKN.

Dúfame, že tieto OPEN DATA potešia nielen odborníkov a prajeme si,  aby boli tieto dáta boli čo najviac využívané.