Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 30/2024

  Pracovný portál Worki.sk autor: Ing. Ján Hardoš, 11.07.2024 Vážený člen KGK, Komora geodetov a kartografov sa dlhodobo a aktívne zapája do zmysluplných projektov zameraných na zosúlaďovanie potrieb trhu práce a ľudských zdrojov. Zabezpečenie…
 • Krátka správa č. 29/2024

  Slovenský geodet a kartograf č. 2/2024 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.06.2024 Na webe komory sme zverejnili ďalšie číslo SGaK č. 2/2024 https://kgk.sk/wp-content/uploads/2024/06/web_sgak_2_2024.pdf Hlavné odborné články sú  venované Základnej mape závodu v spoločnosti DUSLO,…
 • 31. slovenské geodetické dni

  Milé dámy, vážení páni! 31. slovenské geodetické dni, ako najvýznamnejšie odborné podujatie v oblasti geodézie, kartografie a katastra na Slovensku, sa uskutočnia opäť pod gesciou KGK a v úzkej súčinnosti odborných garantov v Žiline,…
 • Krátka správa č. 28/2024

  28. medzinárodné slovensko – poľsko - české geodetické dni autor: Ing. Miroslav Hudec, 24.06.2024 V dňoch 30.5.2024 -1.6.2024 sa v Trnave uskutočnili 28. medzinárodné slovensko – poľsko – české geodetické dni. Hlavným organizátorom bola…
 • Krátka správa č. 27/2024

  Umiestnenie podpisu k pečiatke AGaK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 21.06.2024 Vážený člen KGK, na základe podnetu od Vás sme sa zoberali pravidlami umiestňovania podpisov k pečiatkam. Z praxe vyplynulo, že niektorí umiestnite svoj podpis v odtlačku pečiatky…
 • Krátka správa č. 26/2024

  Fotografická súťaž CLGE k Medzinárodnému dňu geodetov 2024 autor: Ing. Peter Repáň, 05.06.2024 Fotografická súťaž CLGE vyhlásená k Medzinárodnému dňu geodetov v roku 2024 bola uzavretá a vyhodnotená na jarnom Valnom zhromaždení CLGE v meste Cavtat v Chorvátsku.…
 • Krátka správa č. 25/2024

  Globálny geodet roka 2024 - Ing. Martín Chaverri Roig autor: Ing. Peter Repáň, 04.06.2024 Ocenenie Globálny geodet roka 2024 (Global Surveyor of the Year 2024) sa udeľuje Martínovi Chaverri Roigovi, ktorý bol nominovaný…
 • Len pre členov komory

  Výkon činnosti AGaK v právnom vzťahu – zánik SZČO autori: JUDr. Jaroslava Hardošová, Ing. Ingrid Geisseová, 29.05.2024 Vážený člen KGK, v nadväznosti na pribúdajúce situácie členov, ktorým boli doručované rozhodnutia Sociálnej poisťovne (Soc.…
 • Krátka správa č. 23/2024

  Seminár „Smernica na vecné bremená“ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.05.2024 Vážený člen KGK, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v spolupráci s katedrou Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizuje v Trnave dňa 20.6. 2024…
 • GeoKARTO 2024

  Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2024 sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej Lesnej. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konferencia…