Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 26/2024

  Fotografická súťaž CLGE k Medzinárodnému dňu geodetov 2024 autor: Ing. Peter Repáň, 05.06.2024 Fotografická súťaž CLGE vyhlásená k Medzinárodnému dňu geodetov v roku 2024 bola uzavretá a vyhodnotená na jarnom Valnom zhromaždení CLGE v meste Cavtat v Chorvátsku.…
 • Krátka správa č. 25/2024

  Globálny geodet roka 2024 - Ing. Martín Chaverri Roig autor: Ing. Peter Repáň, 04.06.2024 Ocenenie Globálny geodet roka 2024 (Global Surveyor of the Year 2024) sa udeľuje Martínovi Chaverri Roigovi, ktorý bol nominovaný…
 • Len pre členov komory

  Výkon činnosti AGaK v právnom vzťahu – zánik SZČO autori: JUDr. Jaroslava Hardošová, Ing. Ingrid Geisseová, 29.05.2024 Vážený člen KGK, v nadväznosti na pribúdajúce situácie členov, ktorým boli doručované rozhodnutia Sociálnej poisťovne (Soc.…
 • Krátka správa č. 23/2024

  Seminár „Smernica na vecné bremená“ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.05.2024 Vážený člen KGK, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v spolupráci s katedrou Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizuje v Trnave dňa 20.6. 2024…
 • GeoKARTO 2024

  Medzinárodná konferencia GeoKARTO 2024 sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej Lesnej. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Konferencia…
 • Seminár: Smernica na vecné bremená

  Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov v spolupráci s katedrou Geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave organizuje v Trnave dňa 20.6. 2024 seminár „Smernica na vecné bremená“. Je súčasťou dlhodobého zámeru dohodnutého s ÚGKK SR, ktorý…
 • Krátka správa č. 22/2024

  GeoKARTO 2024 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.05.2024 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na medzinárodnú konferenciu GeoKARTO 2024, ktorá sa uskutoční 5. – 6. septembra 2024 v priestoroch Kongresového centra SAV ACADEMIA v Starej…
 • Krátka správa č. 21/2024

  Noví členovia Skúšobnej a autorizačnej komisie a regionálni zástupcovia komory autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.05.2024 Vážený člen KGK, Skúšobná a autorizačná komisia KGK predložila Predstavenstvu KGK pre nové funkčné obdobie návrh svojich členov.  Výberom sa…
 • Krátka správa č. 20/2024

  Návrh záverečného účtu kapitoly 31 - Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za rok 2023 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 24.04.2024 Vážený člen KGK, dávame vám do pozornosti, že na…
 • Krátka správa č. 19/2024

  28. medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.04.2024 Vážený člen KGK, preposielame Vám pozvánku na 28. medzinárodné S-P-Č GD, ktoré sa uskutočnia 30.5.-1.6.2024 v Trnave. Konferencia má cieľ sledovať technologický pokrok…