Krátka správa č. 47/2023

Zmena poskytovania údajov o BPEJ
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.10.2023

ÚGKK si Vás dovoľuje informovať o zmene poskytovania údajov o BPEJ. Aktuálne údaje preberané priamo z referenčného registra, ktorý spravuje NPPC-VÚPOP, nájdete vo vizuálnej forme na Mapovom klientovi ZBGIS, v téme Kataster v podkladových vrstvách v sekcii Agrovrstvy.

Údaje pre zvolené katastrálne územie si môžete stiahnuť vo výmennom formáte VGI z portálu AKO https://ako.vugk.sk/ v sekcii OpenData.

Údaje na serveroch ÚGKK aktualizujeme od správcu referenčných údajov na dennej báze.

Proces postupného stiahnutia údajov BPEJ evidovaných v systéme Kokeš na KO OU metodicky upraví KO UGKK.

Pre spracovanie GP, resp. PPÚ odporúčame používať aktuálne údaje.