Krátka správa č. 10/2024

Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 20.02.2024

Vážený člen komory,

v najbližších dňoch budete oslovený maklérskou spoločnosťou RENOMIA k prolongácii Vášho poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu vo Wüstenrot poisťovni, a. s. na ďalšie obdobie 1.4.2024-31.3.2025.

Zákon č. 487/2021 Z. z. o Komore geodetov ukladá členovi KGK byť poistený a KGK evidovať/kontrolovať, či je člen KGK poistený. Na základe uvedeného žiadame členov, ktorí nepristúpia k hromadnej PZ a doteraz ňou boli poistení, aby v zmysle §9 ods. 2 preukázali komore existujúce poistenie profesijnej zodpovednosti. Naopak, ak ste mali individuálne poistenie a máte záujem pristúpiť k hromadnej poistnej zmluve, obráťte sa so svojou požiadavkou do 25.3.2024 na e-mail: silvia.polkova@renomia.sk.

Upozorňujeme na termín splatnosti poistného 01.04.2024.