IPG 2023

Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú konferenciu IPG 2023, ktorá sa bude konať 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Tematické zameranie – QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA?

 Web konferencie:

https://www.svf.stuba.sk/kgde/ipg2023.html?page_id=5025

Adresa organizačného výboru:

Katedra geodézie
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
Email: peter.kyrinovic@stuba.sk