Články

  Načítavam články...
 • 30. slovenské geodetické dni

  Vážení účastníci, sponzori a vystavovatelia 30. slovenských geodetických dní! Jubilejné 30. slovenské geodetické dni sa skončili. Chceme Vám vysloviť poďakovanie za Vašu účasť. Veríme, že slávnostný ročník nášho spoločného podujatia naplnil Vaše…
 • IPG 2023

  Katedra geodézie SvF STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadali konferenciu IPG 2023, ktorá sa konala 13.9.2023 v priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Tematické zameranie - QUO VADIS TECHNICKÁ MAPA? Na…
 • Krátka správa č. 26/2023

  Dotazník k analýze aktuálnych zmien na trhu práce autor: Ing. Ján Hardoš, čestný člen KGK, 31.05.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám žiadosť Ing. Jána Hardoša, čestného člena KGK a člena Sektorovej rady…
 • Krátka správa č. 25/2023

  Konzultačná konferencia o pozemkových úpravách autor: Ing. Peter Repáň, 30.05.2023 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o konaní Konzultačnej konferencie zameranej na problematiku prípravy zákona o pozemkových úpravách, ktorá sa uskutoční dňa 31.05.2023 od 9:00…
 • Krátka správa č. 24/2023

  Kurz modernej fotogrametrie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.05.2023 Vážený člen KGK, preposielame Vám informácie o konaní odborného workshopu Kurz modernej fotogrametrie, ktorý sa bude konať 2.6.2023. Miesto konania: Stavebná fakulta STU v Bratislave miestnosť…
 • Krátka správa č. 23/2023

  Dodatok č. 1 č. SM_UGKK SR_12/2023 zo dňa 30. 03. 2023 k Smernici na evidovanie rozsahu vecného bremena v SGI KN autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.05.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám…
 • Krátka správa č. 22/2023

  Sťahovanie kancelárie KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová 24.04.2023 Vážený člen komory, touto cestou Vás chceme informovať, že odo dnes prebieha sťahovanie kancelárie KGK do nových priestorov. Z tohto dôvodu nebudeme v týchto dňoch k dispozícii.…
 • Krátka správa č. 21/2023

  Odpoveď ÚGKK SR k problematike platnosti Preukazu geodeta autor: Ing. Ingrid Geisseová 11.04.2023 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena komory sa KGK obrátila na ÚGKK SR s otázkou k problematike…
 • Krátka správa č. 20/2023

  GaKO 2 a 3/2023 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 06.04.2023 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti ďalšie čísla časopisu Geodetický a kartografický obzor č. 2/2023 a 3/2023. GaKO 2/2023 | Geodetický a Kartografický Obzor…
 • Krátka správa č. 19/2023

  Uznesenie z VZ, list k úhrade členského príspevku pre rok 2023 Autor: Ing. Ingrid Geisseová, 05.04.2023 Vážený člen KGK, v prílohe Vám posielame uznesenie z VZ 2023 a list s údajmi na úhradu členského príspevku pre rok…