Články

  Loading posts...
 • Právne predpisy EÚ

  JKM - Jednotné kontaktné miesta https://ec.europa.eu/info/index_sk JKM sú portály elektronickej verejnej správy, prostredníctvom ktorých sa dozviete o pravidlách, právnych predpisoch a formalitách týkajúcich sa poskytovania služieb; môžete vybaviť úradné formality online (predložením…
 • Svetový deň geodetov

 • Európsky inžinier

  FEANI - Európska federácia inžinierskych národných asociácií Jej úlohou je hájiť spoločné záujmy európskych inžinierov, formovať ich profesijnú jednotu a v rámci Európy usilovať o koordinované a jednotné zastupovanie inžinierskej profesie pri…
 • Systém sústavného vzdelávania

  Systém sústavného vzdelávania AGaK (PDF, 143 KB) Generálny súhlas na citovanie STN noriem (PDF, 129 KB) Súhlas  ÚNMS SR na odplatné citovanie nepodstatnej časti STN_2022 (PDF, 643 KB) Súhlas  ÚNMS SR na…
 • Kvalifikačné skúšky

  Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jesenný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie prijímané do 15. októbra 2023. Približný termín konania skúšok bude koncom novembra 2023. Prihláška…
 • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

  Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…
 • Krátka správa č. 32/2022

  Odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14.07.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám od podpredsedu ÚGKK SR odporúčanie postupu pri opravách chýb pre KO OÚ:   Odporúčanie…
 • Krátka správa č. 31/2022

  GaKO 7/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.07.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 7. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor.   https://egako.eu/cs/gako-7-2022/
 • 29. slovenské geodetické dni

  Momentky z 29. SGD zachytené fotografom Momentky z prednáškovej sályVýstava geodetickej techniky ODBORNÝ PROGRAM STREDA 26.10.2022 930 –   945            Otvorenie 29. slovenských geodetických dní 945 – 1115             …
 • A.G.K. 2022

  Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadala seminár pre autorizovaných geodetov a kartografov A.G.K.2022 dňa 13.9.2022 (utorok) Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania autorizovaných geodetov…