Články

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 16/2022

  Pozvánka a materiál k rokovaniu na valné zhromaždenie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 18. 03. 2022 Vážený člen KGK, ako sme Vás už informovali krátkou správou 14/2022, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia…
 • Krátka správa č. 15/2022

  GAKO 2-3/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 17.03.2022 Vážený člen KGK,   dávame Vám do pozornosti ďalšie čísla časopisu Geodetický a kartografický obzor.   GaKO 2/2022 | Geodetický a Kartografický Obzor (egako.eu) GaKO 3/2022…
 • Krátka správa č. 14/2022

  Splnomocnenie k hlasovaniu na hybridnom VZ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 14. 03. 2022 Vážený člen KGK, predstavenstvo KGK rozhodlo o uskutočnení riadneho valného zhromaždenia (VZ), ktoré sa bude konať 8.4.2022 v Banskej Bystrici, v…
 • Krátka správa č. 13/2022

  Vysvetlenie k hromadnému poisteniu AGaK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 09.03.2022 Vážený člen komory,   ako sme Vás už informovali KS č. 10/2022 o hromadnom poistení AGaK, je potrebné sa poistiť na nové poistné…
 • Krátka správa č. 12/2022

  Podpisovanie ZPMZ nadobúdateľa v tlačive ZPMZ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.03.2022 Na základe podnetu členov, Komora požiadala ÚGKK SR o stanovisko k téme získania podpisu nadobúdateľa ZPMZ v tlačive ZPMZ. Posielame vám vyjadrenie…
 • Krátka správa č. 11/2022

  Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_1/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.03.2022 Vážený člen komory, v prílohe posielame Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_1/2022, na opravu podrobných bodov a výmer…
 • Krátka správa č. 10/2022

  Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.03.2022 Vážený člen komory, ako sme Vás informovali krátkou správou 45/2021, členovia orgánov KGK odporučili, aby pri príprave hromadného poistenia členov KGK…
 • Krátka správa č. 9/2022

  Dokumenty KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.02.2022 Vážený člen KGK, ako sme Vás už informovali KS č. 1/2022, znenie nového zákona o Komore geodetov a kartografov prináša viaceré zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné premietnuť…
 • Krátka správa č. 8/2022

  Elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 24.02.2022 Vážený člen KGK, do 14.4.2022 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-online s možnosťou čítania, prenosu textu…
 • Krátka správa č. 7/2022

  Zákon č. 42/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.02.2022 Vážený člen KGK,   dávame do pozornosti zákon č. 42/2022, ktorým…