Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 1/2024

  Forma bulletinu Slovenský geodet a kartograf autor: Ing. Ingrid Geisseová, 15.01.2024 Vážený člen komory, Predstavenstvo KGK v minulom roku diskutovalo s orgánmi komory a redakčnou radou KGK formu bulletinu Slovenský geodet a kartograf do budúcnosti. Po vzájomnej dohode,…
 • Krátka správa č. 58/2023

  Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2024 autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 22.12.2023
 • Krátka správa č. 57/2023

  Termín a miesto valného zhromaždenia 2024 a návrh kandidátov do orgánov komory autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.12.2023 Vážený člen komory, na zasadaní predstavenstva dňa 15.11.2023 bola diskusia k termínu a miestu konania valného zhromaždenia (VZ) v roku 2024.…
 • Krátka správa č. 56/2023

  Ustanovujúce VZ ČKZ autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 18.12.2023 Vážený člen komory, dňa 11.12.2023 sa v Prahe konalo ustanovujúce valné zhromaždenie a voľby orgánov České komory zeměměřičů — Volby (ckz.cz) Kolegom blahoželáme a…
 • Krátka správa č. 55/2023

  Podpisová aplikácia Autogram autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.12.2023 Vážený člen komory, v rámci projektu GovBox Pro, ktorý sa zameriava na vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát a aplikačných rozhraní verejnej správy, bola vytvorená podpisová aplikácia…
 • Krátka správa č. 54/2023

  Konferencia o pozemkovom práve autor: Ing. Ingrid Geisseová, 07.12.2023 Vážený člen komory, preposielame Vám informáciu o konaní III. ročníka Konferencie o pozemkovom práve, ktorá sa uskutoční zajtra 08.12.2023 od 13.30 hod. v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity…
 • Krátka správa č. 53/2023

  Jesenné valné zhromaždenie CLGE autor: Ing. Peter Repáň, 23.11.2023 Vážený člen KGK, jesenné valné zhromaždenie CLGE sa uskutočnilo v dňoch 10. a 11. novembra v Paríži. Naši zástupcovia sa na podujatí zúčastnili online formou. Všetky…
 • Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo registra hosťujúcich AGaK

  Vyplnenú žiadosť o zápis do zoznamu AGaK a prípadný súhlas so spracovaním osobných údajov - zverejňovanie e-mailu, doručte spolu s príslušnými prílohami do kancelárie KGK. Žiadosť o zápis do zoznamu AGaK alebo…
 • Kvalifikačné skúšky

  Na základe rozhodnutia Skúšobnej a autorizačnej komisie sú prihlášky na jarný termín kvalifikačnej skúšky z oblasti inžinierskej geodézie so všetkými potrebnými prílohami prijímané do 30. apríla 2024. Prihláška Prihláška 2023 (PDF, 163…
 • Dobrovoľní členovia

  Dobrovoľným členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá má vzdelanie alebo sa aktuálne vzdeláva v odbore geodézia a kartografia, a ktorá prejavila záujem byť členom komory ale nespĺňa podmienky zápisu do zoznamu (čl. 4…