Články

  Loading posts...
 • Krátka správa č. 12/2022

  Podpisovanie ZPMZ nadobúdateľa v tlačive ZPMZ autor: Ing. Ingrid Geisseová, 04.03.2022 Na základe podnetu členov, Komora požiadala ÚGKK SR o stanovisko k téme získania podpisu nadobúdateľa ZPMZ v tlačive ZPMZ. Posielame vám vyjadrenie…
 • Krátka správa č. 11/2022

  Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_1/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.03.2022 Vážený člen komory, v prílohe posielame Usmernenie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_1/2022, na opravu podrobných bodov a výmer…
 • Krátka správa č. 10/2022

  Hromadné poistenie AGaK prostredníctvom maklérskej spoločnosti RENOMIA autor: Ing. Ingrid Geisseová, 01.03.2022 Vážený člen komory, ako sme Vás informovali krátkou správou 45/2021, členovia orgánov KGK odporučili, aby pri príprave hromadného poistenia členov KGK…
 • Krátka správa č. 9/2022

  Dokumenty KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 28.02.2022 Vážený člen KGK, ako sme Vás už informovali KS č. 1/2022, znenie nového zákona o Komore geodetov a kartografov prináša viaceré zmeny a doplnenia, ktoré je potrebné premietnuť…
 • Krátka správa č. 8/2022

  Elektronický odber noriem ÚNMS SR pre ďalšie obdobie autor: Ing. Ingrid Geisseová, 24.02.2022 Vážený člen KGK, do 14.4.2022 je v platnosti zmluva medzi KGK a ÚNMS SR o sprístupnení služby STN-online s možnosťou čítania, prenosu textu…
 • Krátka správa č. 7/2022

  Zákon č. 42/2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries autor: Ing. Ingrid Geisseová, 22.02.2022 Vážený člen KGK,   dávame do pozornosti zákon č. 42/2022, ktorým…
 • Krátka správa č. 6/2022

  26. medzinárodné poľsko-česko-slovenské geodetické dni autor: Ing. Ingrid Geisseová, 11.02.2022 Vážený člen KGK,   preposielame Vám pozvánku na 26. medzinárodné P-Č-S GD, ktoré sa uskutočnia 2. – 4. 6. 2022 v Łodzi,…
 • Krátka správa č. 5/2022

  GAKO 1/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 08.02.2022 Vážený člen KGK,   dávame Vám do pozornosti prvé tohtoročné číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor s príhovormi predsedov ÚGKK SR a ČÚZK.   https://egako.eu/cs/gako-1-2022-2/
 • Krátka správa č. 4/2022

  Pozvánka na webinár Geodézia v stavebníctve a priemysle autor: Ing. Ingrid Geisseová, 03.02.2022 Vážený člen KGK,   preposielame Vám pozvánku na webinár Geodézia v stavebníctve a priemysle, ktorý sa uskutoční prostredníctvom platformy Microsoft Teams…
 • Krátka správa č. 3/2022

  Doplnenie údajov člena KGK, spôsob výkonu vybraných GaK činností autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.01.2022 Vážené kolegyne, vážení kolegovia! V predchádzajúcej KS č. 2/2022 sme vás informovali o povinnosti člena oznámiť komore spôsob…