Články

  Načítavam články...
 • Krátka správa č. 63/2022

  Sústavné vzdelávanie člena KGK autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 21.12.2022 Vážený člen KGK, Predstavenstvo KGK na svojom zasadnutí dňa 24.11.2022 prerokovalo a schválilo v súlade s §16 ods. 4, písm. i) zákona č.…
 • Krátka správa č. 62/2022

  Používanie služieb Portálu ESKN geodetmi v súvislosti s neplatnými kvalifikovanými certifikátmi na starších eID kartách autor: Ing. Ingrid Geisseová, 19.12.2022 Vážený člen KGK, posielame Vám oznam ÚGKK SR k využívaniu ESKN geodetmi v súvislosti s…
 • Krátka správa č. 61/2022

  CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Chorvátsky kataster podzemných inžinierskych sietí autor: Ing. Peter Repáň, 16.12.2022 Vážený člen KGK, z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o Chorvátskom katastri podzemných inžiniersky…
 • Krátka správa č. 60/2022

  GaKO 12/2022 autor: Ing. Ingrid Geisseová, 13.12.2022 Vážený člen KGK, dávame Vám do pozornosti 12. číslo časopisu Geodetický a kartografický obzor. https://egako.eu/cs/gako-12-2022/
 • Krátka správa č. 59/2022

  Výmena elektronického občianskeho preukazu eID v súvislosti používaním ESKN autor: Ing. Ingrid Geisseová, 12.12.2022 Vážený člen KGK, preposielame Vám upozornenie k výmene eID  do 31.12.2022 v prípade využívania elektronických služieb ESKN. Používanie Portálu ESKN…
 • Krátka správa č. 58/2022

  CLGE Skopje, Severné Macedónsko, Pozemkové úpravy v Severnom Macedónsku autor: Ing. Peter Repáň, podpredseda P-KGK, 07.12.2022 Vážený člen komory, z prezentácií na jarnom zasadnutí CLGE v Skopje, Severné Macedónsko, ma zaujala prezentácia o pozemkových úpravách, ktorú prikladám.…
 • Krátka správa č. 57/2022

  Odpoveď ÚGKK SR na otázky KGK k tvorbe zjednodušeného operátu GP autor: Ing. Ingrid Geisseová 06.12.2022 Vážený člen komory, na základe podnetu od člena sa komora obrátila na ÚGKK SR s otázkami k problematike…
 • Krátka správa č. 56/2022

  Dotazník k využívaniu prostriedkov SFS a k zavedeniu štatútu dobrovoľný člen KGK autor: Ing. Ingrid Geisseová, 02.12.2022 Vážený člen komory, v nadväznosti na diskusiu na ostatnom valnom zhromaždení ohľadne využívania prostriedkov SFS, spracovali…
 • Krátka správa č. 55/2022

  Webinár - Zmeny v novom usmernení na opravu podrobných bodov a výmer parciel autor: prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., 01.12.2022 Vážený člen komory, dňa 30.11.2022 bol usporiadaný webinár Zmeny v novom usmernení na…
 • Krátka správa č. 54/2022

  Vyhodnotenie dotazníka k pripravovanej smernici na vyhotovenie GP a vytyčovanie hraníc pozemkov autor: Ing. Anna Holá, Katastrálna komisia KGK, 29.11.2022 Vážený člen KGK, v nadväznosti na odoslanú krátku správu č. 42/2022 sa Vám touto cestou…