Krátka správa č. 29/2024

Slovenský geodet a kartograf č. 2/2024
autor: Ing. Ingrid Geisseová, 27.06.2024

Na webe komory sme zverejnili ďalšie číslo SGaK č. 2/2024 https://kgk.sk/wp-content/uploads/2024/06/web_sgak_2_2024.pdf
Hlavné odborné články sú  venované Základnej mape závodu v spoločnosti DUSLO, a.s. Šaľa od autora LIPTÁK,I. a Testovaniu prínosu systému Bei Dou tretej generácie na RTK meranie s využitím SKPOS od autorov SMOLÍK,K.-BOBÍKOVÁ,D.-FRIMMEL,J..
Štandardne sú zverejnené dokumenty z VZ a informácie komory s uverejnením nových členov jednotlivých orgánov komory.

Príjemné čítanie.