Krátka správa č. 25/2024

Globálny geodet roka 2024 – Ing. Martín Chaverri Roig

autor: Ing. Peter Repáň, 04.06.2024

Ocenenie Globálny geodet roka 2024 (Global Surveyor of the Year 2024) sa udeľuje Martínovi Chaverri Roigovi, ktorý bol nominovaný Panamerickou asociáciou odborníkov v oblasti geodézie a topografie (APPAT) v spolupráci s College of Topographic Engineers of Costa Rica (CIT).

Ing. Martín Chaverri Roig bol jedným z najvýznamnejších kostarických profesionálov v oblasti topografie a geodézie.

Ing. Martín Chaverri bol známy svojou profesionalitou, pracovitosťou, jednoduchosťou a múdrosťou.