Krátka správa č. 23/2023

Dodatok č. 1 č. SM_UGKK SR_12/2023 zo dňa 30. 03. 2023 k Smernici na evidovanie rozsahu vecného bremena v SGI KN

autor: Ing. Ingrid Geisseová, 16.05.2023

Vážený člen KGK,

v prílohe Vám posielame Dodatok č. 1 č. SM_UGKK SR_12/2023 zo dňa 30. 03. 2023 k Smernici na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. SM_UGKK SR_23/2016, zo dňa 31. 10. 2016 č. O-84.11.13.31.31.00-16.

Smernica je zverejnená aj webovom sídle ÚGKK SR v časti Technické predpisy a iné akty riadenia.