Databáza členov KGK

Prehľadne zoradený zoznam všetkých autorizovaných geodetov a kartografov na Slovensku.

Vysvetlivky k zoznamu:
A – podľa § 6 písm. a) až e) zákona Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
B – podľa § 6 písm. d) až j) zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.
C – podľa § 6 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z.