TATRY 2022

Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov (SSGK),

Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI, predtým Katedra geodetických základov) Stavebnej fakulty STU v Bratislave a

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

organizujú

konferenciu “TATRY 2022 Globálna geodézia a geoinformatika – 70 rokov katedry KGGI”

Termín: 24.-25.11.2022 v hoteli SOREA TRIGAN**** , Štrbské Pleso

Konferencia nadväzuje na odborné podujatia vo Vysokých Tatrách organizované Slovenskou spoločnosťou geodetov a kartografov (SSGK), Katedrou globálnej geodézie a geoinformatiky (KGGI, predtým Katedra geodetických základov) Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava.

Termín na podávanie abstraktov je 15.9.2022

Ďalšie informácie nájdete v priloženej pozvánke alebo na stránke konferencie:

https://www.ssgk.sk/Tatry2022.htm

Seminár je zahrnutý do plánu dlhodobého vzdelávania
autorizovaných geodetov a kartografov Komory geodetov a kartografov.