Fotogrametrické skenovanie v geodézii

SvF STU v Bratislave, Katedra geodézie, organizuje seminár Fotogrametrické skenovanie v geodézii. Uskutoční sa na Stavebnej fakulte STU dňa 24.3.2023, blok B, miestnosť B319 (BAT).

Registrácia prebieha do 20.3.2023: https://www.svf.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=9480

Vložné: 50,- Eur

Organizačný výbor:
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD.
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD.
Ing. Andrej Hideghéty

Pozvánka (PDF, 2 MB)